Privacyverklaring

Laatste update: 25 mei 2018

We hebben we bij Bascom een eenvoudig privacybeleid: we verzamelen alleen de meest noodzakelijk persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoer van onze dienstverlening. Niets meer, niets minder. Op deze pagina leggen we u uit welke gegevens dat zijn, waarom we die precies verzamelen, hoe we ze beveiligen, wie ze nog meer ontvangen en wat uw rechten zijn.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (dus geen organisatie) een persoonsgegeven. Met geïdentificeerd bedoelt de wet dat de informatie direct over u gaat. Met identificeerbaar bedoelt ze dat de informatie naar u ter herleiden is. Denk hierbij aan uw ip-adres of een combinatie van uw postcode en huisnummer.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarom?

Wij verzamelen enkel en alleen persoonsgegevens die u actief bij ons opgeeft. Zonder een expliciete en bewuste handeling van uw kant zullen wij nooit persoonsgegevens opslaan. In de volgende gevallen slaan we uw persoonsgegevens op:

Als u contact met ons opneemt

Als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website, door ons te e-mailen of op andere manier te benaderen, dan slaan we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en inhoudelijk bericht op. We gebruiken deze gegevens om op uw bericht te reageren en bewaren deze met een maximum van 7 jaar zodat we u in het vervolg sneller en beter kunnen helpen.

Als u een bestelling bij ons plaatst

Als u een bestelling bij ons plaatst, bijvoorbeeld via de website, telefonisch, per e-mail of op andere manier, dan slaan we uw naam, e-mailadres, adres en andere gegevens die u met ons deelt op. We gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken. De wet verplicht ons deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

We nemen bij Bascom veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo beschikt onze website over SSL. Dit betekent dat alle gegevens die u ons via een contactformulier of de checkout op onze website toestuurt zijn versleuteld. Alle gegevens worden vervolgens veilig en binnen de Europese Unie opgeslagen. Toegang tot de gegevens wordt beperkt door middel van gebruikersrechten en multifactor authenticatie. En geven we uw gegevens aan iemand anders? Dan stellen we een schriftelijke overeenkomst op waarin we eisen dat deze partij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij dat doen.

Wie ontvangen uw gegevens?

Bascom verzamelt uw persoonsgegevens en is voor de wet verantwoordelijk (“verwerkingsverantwoordelijke”). Onze contactgegevens zijn:

Bascom Camera's
Zoomstede 25
3431 HK Nieuwegein
Utrecht, Nederland

Telefoon: 030 - 604 1495
E-mail: info@bascom.nl

Daarnaast kan het zo zijn dat andere partijen binnen Europa uw gegevens ontvangen, maar enkel en alleen als dat noodzakelijk is om uw overeenkomst met Bascom uit te voeren. Dat kunnen partijen in volgende categorieën zijn: IT-dienstverlening, betaalproviders, vervoerders, installateurs en boekhouders. Zij mogen uw gegevens enkel en alleen gebruiken in het kader van uw overeenkomst met Bascom.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U heeft recht om:

  • uw gegevens in te zien;
  • uw gegevens te ontvangen in een machine-leesbaar formaat;
  • uw gegevens aan te (laten) passen;
  • uw gegevens te laten verwijderen (zolang dat niet door de wet wordt beperkt. Zo zijn wij verplicht bestelgegevens minimaal 7 jaar te bewaren);
  • de verwerking van uw gegevens te (laten) beperken;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
  • een klacht in te dienen bij een autoriteit persoonsgegevens.

 

Voor alle punten behalve de laatstgenoemde kunt u contact met ons opnemen.