Privacyverklaring

Bij het gebruik van https://www.bewakingscamera.nl/ laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn die u in het kader van onze dienstverlening actief bij ons opgeeft en gegevens die wij passief verzamelen om onze services te verbeteren.

 

Wij achten een zorgvuldige omgang met privacygevoelige gegevens van groot belang. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dat doen en hoe wij deze beveiligen.

 

Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

 

Inhoudsopgave

Actieve gegevensverzameling
Passieve gegevensverzameling
Cookies
Beveiliging
Websites van derden
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Contact

 

1. Actieve gegevensverzameling

1.1. Bestellingen

Op het moment dat u een bestelling bij ons plaatst, vragen wij een aantal persoonsgegevens. Deze zijn nodig om de bestelling af te handelen. Derhalve worden deze gegevens (of voor zover noodzakelijk een deel daarvan) ook gedeeld met partijen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals een payment provider, bezorgdienst of installateur.

 

 1.2. Registratie

Na registratie op onze website bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en u uw bestelgeschiedenis kunt bekijken. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.

 

1.3. Communicatie

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard. Wij bewaren deze gegevens om de mail of het formulier af te kunnen handelen en u in de toekomst beter en sneller te kunnen helpen. Wij zullen de inhoud niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.

 

2. Passieve gegevensverzameling

Bij elk bezoek aan onze website houden we gegevens bij zoals browserinformatie, bezoekduur en bezochte pagina’s. Wij houden deze statistieken bij zover dat noodzakelijk is om onze services te kunnen verbeteren. We proberen de gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. De statistieken worden alleen gedeeld met partijen die direct betrokken zijn bij het verbeteren van onze services.

 

3. Cookies

Om een correcte werking van onze website te garanderen en passieve gegevensverzameling mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst zodat de webserver u en uw voorkeuren kan onthouden. Wij maken gebruik van zowel onze eigen functionele cookies en tracking cookies afkomstig van derden.

 

3.1. Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo worden er bijvoorbeeld cookies gebruikt om te zorgen dat u ingelogd blijft en toegevoegde producten niet uit uw winkelmandje verdwijnen.

 

3.2. Tracking cookies

Tracking cookies zorgen ervoor dat de webserver uw gebruikssessie onhoudt en wij onze services kunnen verbeteren (verder toegelicht onder 2. Passieve gegevensverklaring). Partijen waarvan cookies worden geplaatst zijn Google, Visual Website Optimizer en AdCalls.

 

3.3. Uitschakelen cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op onze en andere websites niet correct meer functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

 

4. Beveiliging

Bij al deze persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, houden we ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Verder nemen wij beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd.

 

5. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

7. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of andere vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Specifiek wijzen wij u op het feit dat u recht heeft op inzage, wijziging en of verwijdering (indien noodzakelijk en wettelijk toegestaan) van uw persoonsgegevens. Ook hiervoor kunt u contact opnemen.

 

8. Contact

Bascom Camera's
Zoomstede 25
3431 HK Nieuwegein
Utrecht, Nederland

Tel. 030 - 604 14 95
info@bascom.nl

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 december 2015.